Get in touch tel.: +48 512 022 907
Polityka prywatności

Polityka prywatności - ITRO Sp. z o.o. Strona itro.pl chroni..

Polityka prywatności
– ITRO Sp. z o.o.

Strona itro.pl chroni prawo do prywatności swoich Użytkowników oraz Klientów poprzez wykorzystanie odpowiedniej technologii zabezpieczającej.

Administrator itro.pl – „ITRO” sp. z o.o.

Administrator podejmuje odpowiednie fizyczne i technologiczne środki zabezpieczające wszelkie dane Klientów (Użytkowników) i zapewnia, że w przypadku zlecania niektórych procesów podmiotom trzecim, stosują one adekwatne środki bezpieczeństwa.

Przetwarzanie danych osobowych Klientów (Użytkowników)

Dokonując rejestracji na stronie itro.pl poprzez Pasek Informacyjny, podając adres e-mail „ITRO” sp. z o.o. oraz Politykę Prywatności „ITRO” sp. z o.o. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez „ITRO” sp. z o.o., a ponadto może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych dotyczących produktów i usług tych podmiotów.

Administrator przetwarza dane osobowe zebrane od Klientów w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkownika traktowany jest jako wydzielona baza danych i przechowywany na serwerze itro.pl w specjalnej strefie zapewniającej właściwą ochronę.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi, który dokonał rejestracji czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Zasady udostępniania informacji

Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Użytkownik, po uprzednim wyrażeniu zgody (przy rejestracji) na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) otrzymuje informacje o treściach marketingowych wyłącznie od „ITRO” sp. z o.o., na którego stronie dokonał rejestracji.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że co jakiś czas z serwisu itro.pl mogą zostać przesłane wiadomości z informacją o postępie w procesie rejestracji, przypomnieniem o wygaśnięciu subskrypcji lub innego rodzaju zawiadomienia związane z korzystaniem ze strony itro.pl.

Administrator zbiera i wykorzystuje dane o Użytkownikach wyłącznie tam, gdzie istnieją ku temu biznesowe podstawy, w sposób zgodny z prawem. Administrator przestrzega jasnych zasad dotyczących zbierania oraz wykorzystywania informacji o Użytkownikach.

Pliki Cookie
itro.pl może wykorzystywać dla celów oceny skuteczności własnych działań i kampanii reklamowych tzw. pliki cookie, umieszczane na komputerze Klienta (Użytkownika) po kliknięciu lub obejrzeniu reklamy. Nie zawierają one danych osobowych ani danych kontaktowych.
Istnieje możliwość zablokowania zbierania tych informacji poprzez zablokowanie (wyłączenie) plików cookie w ustawieniach komputera Użytkownika.
Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na poprawność i/lub jakość działania niektórych serwisów internetowych. W szczególności, niektóre serwisy internetowe mogą przestać działać, dlatego nie zalecamy wyłączania plików cookie. Aby, mimo wszystko, wyłączyć pliki cookie, należy zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.
Przeglądarki dają również możliwość skasowania wszystkich bądź wskazanych przez Użytkownika plików cookie znajdujących się na komputerze, bez konieczności ich blokowania.

 

Prawa autorskie
Wyłącznym uprawnionym do utworów wykorzystanych na itro.pl jest Administrator – „ITRO” sp. z o.o. Jakiekolwiek wykorzystanie tych materiałów w celach innych niż użytek osobisty (m.in. zdjęć, tekstów, grafiki),bez wyraźnej i pisemnej zgody Administratora stanowi naruszenie prawa.
Dane do kontaktu z itro.pl w tym do kontaktu w kwestiach związanych z ochroną prywatności, znajdują się tutaj http://itro.pl/kontakt.


Newsletter Signup

ITRO SP. Z O.O. | ITRO CO., LTD.

Export Solutions since 1995

Aleje Jerozolimskie 81 / Central Tower 26.01, 02-001 Warszawa

+48 22 188 17 17

info@itro.pl

KRS: 000-038-71-48 NIP: 7831672763 REG: 301751271

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco z aktualnościami