Zaznacz stronę

Wywiad biznesowy

prosimy o poświęcenie kilku minut by wypełnić następujący wywiad dot. obecnej sytuacji w polskich przedsiębiorstwach › www.itro.pl/polska-wschodnia/

 

  Czy obecna sytuacja na świecie wpłynęła na Pana/i biznes?

  Jaka obecnie jest najważniejsza potrzeba w Pana/i firmie? Wielokrotny wybór.

  Czy zastanawia się Pan/i jak zdywersyfikować przychody w firmie?

  Czy w związku z sytuacją na Wschodzie rozważa Pan/i rozwój działalności firmy na rynkach zagranicznych? Wielokrotny wybór.

  Czy pozyskanie dotacji na rozwój eksportu może pomóc w realizacji Pana/i planów?

   

  wyświetlono 30 views