Get in touch tel.: +48 512 022 907
ITRO
OFERTA

Audyt Eksportowy, Wybór rynków , Analiza rynku, Strategia wejścia, Automatyzacja procesów handlowych, Export Automation Google AdWords, Export Indycator, Outsourcing działu eksportu, On Target – USA, On Target RF, Dedykowana baza danych, Selekcja i dobór kontrahentów, Organizacja spotkań, Matchmaking, Organizacja Misji, Zaproszenie na stoisko, Promocja na targah zagranicznych, Sprawdzenie wiarygodności, Portal Eksportera, Platforma Eksportowa

Skutecznie dostarczyć potrzebnych rozwiązań i zapewnić doradztwo na najwyższym poziomie można tylko poprzez poznanie swojego klienta, jego zasobów i potrzeb. Tak, aby zaproponowane rozwiązania były optymalne dla jego możliwości. Firma zatrudniająca 10 osób nie skorzysta z rozwiązań dedykowanych wielkim korporacjom, a automatyzacja w sklepie sprzedającym 100 produktów dziennie nie musi wyglądać jak w Amazonie.

Pierwszym krokiem do sukcesu eksportowego jest trafne rozpoznanie swoich atutów i potencjału eksportowego. Stykając się z polskimi eksporterami, na przestrzeni lat wypracowaliśmy zestaw pytań, z pomocą których szybko określić można przygotowanie przedsiębiorstwa do eksportu:

Ankieta dot. potencjału eksportowego >

Jeżeli planujesz ekspansję na nowe rynki, przed podjęciem decyzji powinieneś szczegółowo poznać otoczenie rynkowe. Opracowane przez nas badania pozwolą Twojej firmie na zmniejszenie ryzyka i odpowiednie ulokowanie strategicznych zasobów firmy, które mają być wykorzystane w celu ekspansji na wybrany rynek.

pobierz_smallBadania marketingowe opracowywane przez ITRO zawierają:

cropped-logo.pngCharakterystykę i trendy w gałęzi i na rynku,

cropped-logo.pngAnalizę wymogów formalnych wejścia na rynek (np. zasady certyfikacji, oznakowania itp.),

cropped-logo.pngWskazanie i rekomendacja odnośnie kanałów dystrybucji produktów,

cropped-logo.pngWyszukane imprezy targowe lub gospodarcze najbardziej odpowiednie dla prezentacji oferty firmy,

cropped-logo.pngAnalizę popytu i podaży substytutów oraz produktów konkurencyjnych w stosunku do oferty firmy,
cropped-logo.pngDobór partnerów na rynku docelowym,

cropped-logo.pngAnalizę SWOT konkurentów firmy,

cropped-logo.pngAnalizę otoczenia konkurencyjnego firmy (bliższe, dalsze),

cropped-logo.pngOkreślenie sposobów promocji produktów np. efektywności reklamy, środków przekazu itp.


Aby pobrać DARMOWE BADANIA / ANALIZY RYNKOWE, proszę użyć link:

BAZA WIEDZY >

Wybór rynków docelowych poprzez analizę danych statystycznych dotyczących eksportu i importu możemy wstępnie wytypować najbardziej obiecujące rynki. Analizujemy dane statystyczne z ponad 100 rynków świata i typujemy te, które są dla twoich produktów najbardziej perspektywiczne.

Analizując produkt lub usługę, należy zacząć od uwarunkowań celnych i prawnych, aby sprawdzić czy one istnieją i czy możemy im sprostać. Następnie poznać konkurencję, udział kosztów logistyczne w sprzedaży, przyzwyczajenia zakupowe, postrzeganie marki i kraju pochodzenia oraz inne czynniki podnosimy prawdopodobieństwo odpowiedniego doboru rynku do ekspansji i sprzedaży na nim naszych produktów i usług.

Określimy najbardziej perspektywiczne kierunki eksportu Twoich produktów. Zamów raport Eksport Indicator, w którym otrzymasz informacje statystyczne, dotyczące eksportu i importu swoich towarów według klasyfikacji kodów HS na 100 rynkach zagranicznych.

Zainteresowany sprawdzeniem potencjału eksportowego swoich produktów?

POBIERZ DARMOWY RAPORT >

Strategia internacjonalizacji przedsiębiorstwa [strategia eksportowa] to jest nowy model biznesowy internacjonalizacji działalności firm.

Opracowanie strategii eksportowej zawiera następujące elementy:

cropped-logo.pngAnaliza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorcy oraz jego możliwości eksportowych, pod kątem oferowanych produktów/usług,

cropped-logo.pngAnaliza i wskazanie rynku/rynków docelowych działalności eksportowej, pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy, w tym analiza konkurencji – główni konkurenci oraz ich oferta, a także analiza ich słabych i mocnych stron,

cropped-logo.pngAnaliza konkurencyjności produktu/usługi na każdym ze wskazanych rynków docelowych, w tym analiza ich słabych i mocnych stron,

cropped-logo.pngOpis wyznaczonych celów,

cropped-logo.pngStrategia eksportowa w zakresie produktu/usługi, w tym:

» Adaptacja produktu do wymogów wskazanych rynków zagranicznych
› dostosowanie produktu do potrzeb rynku
› wyznaczanie budowa wartości dla klientów
› budowa oferty dla partnerów zagranicznych
› wybór strategii produktowej na różne rynki
» Cena eksportowa, czyli jak dobrać cenę do rynku docelowego
› wybór strategii cenowej na rynki zagraniczne
› inwentaryzacja cen produktów konkurencji
› metody wyznaczania korzyści cenowej dla nabywcy oraz dystrybutora na rynkach zagranicznych
› możliwość w zakresie polityki rabatowej
» Wskazanie źródeł finansowania działalności eksportowej w oparciu o narzędzia finansowe.
cropped-logo.pngWskazanie i uzasadnienie wyboru działań służących realizacji strategii eksportowej,
cropped-logo.pngSzacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej,
cropped-logo.pngWstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani usługą OPRACOWANIE STRATEGII EKSPORTOWEJ, proszę użyć link:

WIĘCEJ INFORMACJI >

Dedykowane bazy danych są podstawowym elementem marketingu bezpośredniego. Niestety gotowe bazy dostępne na rynku często zawierają nieaktualne informacje. Ponadto cechują się one zbyt dużą ilością rekordów, co czyni je bezużytecznymi. Poszukując potencjalnego klienta wśród 1000 firm, ciężko znaleźć i wytypować właściwego.

Możemy dla Państwa firmy zbudować wyselekcjonowaną bazę danych – bazując na wskazanych przez Państwa kryteriach. Nasi specjaliści zbudują ją ręcznie, co gwarantuje poprawność i aktualność zawartych w niej informacji. Nasze narzędzie umożliwi Państwu skupienie się na grupie rzeczywiście potencjalnych klientów.

OFERTA

Dostęp do Bazy danych ON TARGET Federacji Rosyjskiej

Baza danych FR 2013-2014

Przedstawiamy Państwu unikalną możliwość sprawdzenia danych w Federalnej Służbie Celnej Federacji Rosyjskiej o Państwa towarach, importowanych do Rosji w 2013r. oraz w 2014r.

cropped-logo.png Wskażemy Państwu potencjalnych klientów / importerów.
cropped-logo.png Wyposażymy Państwa w bardzo dokładną wiedzę potrzebną podczas negocjacji.
cropped-logo.png Wyprzedzimy Państwa konkurencję.

Wiedza kto kupuje produkty, które oferuje firma to bezpośrednia możliwość dotarcia do potencjalnie wysoko zainteresowanych ofertą uczestników rynku wyspecjalizowanych w imporcie bezpośrednim.

OFERTA

Dostęp do Bazy danych ON TARGET Stanów Zjednoczonych Ameryki

Baza danych USA 2015-2016

Przedstawiamy Państwu unikalną możliwość sprawdzenia danych amerykańskich importerów o Państwa towarach, importowanych do USA w 2015 r. oraz w 2016 r.

cropped-logo.png Wskażemy Państwu potencjalnych klientów / importerów.
cropped-logo.png Wyposażymy Państwa w bardzo dokładną wiedzę potrzebną podczas negocjacji.
cropped-logo.png Wyprzedzimy Państwa konkurencję.

Wiedza kto kupuje produkty, które oferuje firma to bezpośrednia możliwość dotarcia do potencjalnie wysoko zainteresowanych ofertą uczestników rynku wyspecjalizowanych w imporcie bezpośrednim.

OFERTA

Nowi zagraniczni kontrahenci to nowe możliwości, ale też nowe zagrożenia, które można jednak z powodzeniem ograniczać.

To, co oferuje firma ITRO jest podstawowym sprawdzeniem wiarygodności kontrahenta. Zebraniem ogólnie dostępnych informacji, sprawdzeniem rejestrów, sprawozdań finansowych i zasięgnięciem opinii w branży na temat kontrahenta.

We współpracy z firmą Bisnode Polska Sp. z o.o. oferujemy również dostęp do raportów finansowych i możliwość monitorowania wybranych kontrahentów.

OFERTA

Dział eksportu wymaga zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, posiadających wiedzą o danym rynku i posługujących się biegle językami obcymi. W początkowej fazie rozwoju może być to duże obciążenie dla firmy.

Biorąc pod uwagę, iż sama decyzja o ekspansji na rynek zagraniczny wymaga poniesienia dodatkowych kosztów na przygotowanie odpowiednich materiałów promocyjnych, dopasowania opakowań do wymagań rynku, uzyskania certyfikatów itp. oferujemy firmom planującym wejście na rynki zagraniczne optymalizację kosztów pracowniczych poprzez outsourcing działu eksportu.

SPECJALIŚCI ITRO OD A DO Z ZAJMĄ SIĘ WPROWADZENIEM PRODUKTÓW LUB USŁUG NA RYNKI ZAGRANICZNE I ROZWOJEM SPRZEDAŻY, OPRACUJĄ STRATEGIĘ, PRZYGOTUJĄ OFERTĘ, ZBUDUJĄ I WYSELEKCJONUJĄ GRUPĘ POTENCJALNYCH KLIENTÓW, A NASTĘPNIE PRZYSTĄPIĄ DO PRACY W CELU POZYSKANIA I OBSŁUGI KLIENTÓW ZAGRANICZNYCH.

Zamawiający ma zapewniony stały dostęp do skrzynek mailowych pracujących dla niego pracowników, co umożliwia mu stałą kontrolę wykonywanej pracy i dostęp do wiedzy o klientach.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ EXPORT SOLUTIONS >

Dział marketingu to jeden z najbardziej niedocenianych działów w większości polskich przedsiębiorstw. My uważamy inaczej i dlatego postanowiliśmy dostarczyć właśnie taką usługę naszym klientom bez konieczności tworzenia nowych miejsc pracy do których nie są przekonani.

JAKO ŻE SPECJALIZUJEMY SIĘ W EKSPANSJI ZAGRANICZNEJ TO I USŁUGI MARKETINGOWE SĄ DOSTOSOWANE DO POTRZEB RYNKÓW ZAGRANICZNYCH. SPECJALISTÓW O SPECYFICZNEJ WIEDZY JAK DOPASOWAĆ PRZEKAZ DO ODBIORCY O ZUPEŁNIE INNEJ MENTALNOŚCI I POSTRZEGANIU OTACZAJĄCEJ GO RZECZYWISTOŚCI NALEŻY SZUKAĆ W WYSPECJALIZOWANYCH FIRMACH LUB NA LOKALNYM RYNKU.

Nasze wieloletnie doświadczenie, na wielu rynkach i różnych branżach pozwala nam zupełnie inaczej patrzeć na umiejętność budowania więzi i relacji z zagranicznymi klientami.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ
PROMOTION SOLUTIONS >

Dobór i selekcja kontrahentów to ważny proces gwarantujący znalezienie zagranicznego partnera handlowego. Kontrahentów dobieramy wedle oczekiwań i możliwości Klienta.Nasze wieloletnie doświadczenie w handlu zagranicznym pozwoliło nam na wypracowanie poniższego modelu działania:

logo_32_32Budowa bazy danychSelekcja bazy danych według wskazanych kryteriów

logo_32_32Przygotowanie oferty handlowej dopasowanej do wybranego rynku

logo_32_32Rozesłanie propozycji handlowej do potencjalnych klientów z bazy danych

Opracowanie raportu ze skuteczności mailingulogo_32_32Przekazanie zapytań zamawiającemu

logo_32_32Odpowiedzi na zapytania po konsultacji z zamawiającym

logo_32_32Przekazanie zainteresowanych współpracą klientów

logo_32_32Telefoniczne badanie zainteresowaniem oferty klienta

logo_32_32Raport końcowy z przeprowadzonych działań

OFERTA

Kontynuacją usługi Dobór i selekcja kontrahentów jest umówienie spotkań handlowych z firmami potencjalnie zainteresowanymi współpracą.

Nasi specjaliści umawiają spotkania w oparciu o najefektywniejszy model działania, składający się z następujących elementów:

cropped-logo.pngOdpowiedzi na zapytania po konsultacji z zamawiającym

cropped-logo.pngTelefoniczne badanie zainteresowaniem oferty klienta

cropped-logo.pngUmówienie spotkań handlowych

cropped-logo.pngPrzekazanie harmonogramu spotkań klientowi

cropped-logo.pngRaport końcowy z przeprowadzonych działań

OFERTA

Specjalizujemy się w organizacji indywidualnych misji handlowych. Dokładamy wszelkich starań, aby w trakcie wyjazdu nasi Klienci nawiązali wartościowe kontakty biznesowe, prowadzące do sprzedaży oferowanych przez Nich produktów lub usług

Usługa organizacji misji obejmuje m.in.:

cropped-logo.pngOpracowanie profilu kontrahenta

cropped-logo.pngBudowę dedykowanej bazy danych

cropped-logo.pngPrzygotowanie oferty w języku potencjalnego kontrahenta

cropped-logo.pngRozesłanie oferty do kontrahentów z bazy danych

cropped-logo.pngTelefoniczne badanie zainteresowania ofertą

cropped-logo.pngUmówienie spotkań ze wstępnie zainteresowanymi kontrahentami

cropped-logo.pngWyjazd na misję i odbycie spotkań handlowych

Misje gospodarcze to doskonała okazja do zapoznania się z realiami panującymi na danym rynku.

OFERTA

Zagraniczne targi branżowe jako forma promocji cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich przedsiębiorców. Wystawiając się na targach, mamy okazję zaprezentować ofertę potencjalnym klientom, spotkać się w kontrahentami, z którymi już współpracujemy, a także zapoznać się z ofertą konkurencji.

W ramach wyjazdów na targi Itro zapewnia swoim Klientom m.in:

cropped-logo.pngreprezentowanie w kontaktach z organizatorem targów

cropped-logo.pngrezerwację i wynajęcie powierzchni wystawowej

cropped-logo.pngzorganizowaniem spotkań biznesowych z potencjalnymi partnerami handlowymi

cropped-logo.pngpełną obsługę i organizację wyjazdu – przelot, hotel, wizy, ubezpieczenie

cropped-logo.pngopracowanie katalogów, cenników i ofert współpracy

cropped-logo.pngwsparcie tłumacza i negocjatora

OFERTA

Negocjacje handlowe to zwieńczenie całości procesu handlowego, który powinien zakończyć się podpisaniem kontraktu.

Specjaliści ITRO świadczą usługi konsultacyjne:

1. Przed rozpoczęciem negocjacji

cropped-logo.pngopracujemy strategię negocjacyjną,

cropped-logo.pngplan minimum,

cropped-logo.pngplan maksimum,

cropped-logo.pngscenariusze rozwoju negocjacyjnego

2. Podczas procesu negocjacyjnego

cropped-logo.pngprzećwiczą proces negocjacyjny z grupą negocjacyjną,

cropped-logo.pngwdrożą opracowane strategie negocjacyjne,

cropped-logo.pngwezmą czynny udział w procesie negocjacyjnym w grupie klienta.

Specjaliści ITRO na życzenie klienta występują jako konsultanci lub doradcy w zespole negocjacyjnym, co we wczesnym stadium rozmów gwarantuje odpowiednie zrozumienie obu stron procesu negocjacyjnego i osiągniecie postawionych celów.

OFERTA

 

 

wyświetlono 5.8KNewsletter Signup

ITRO SP. Z O.O. | ITRO CO., LTD.

Export Solutions since 1995

Aleje Jerozolimskie 81 / Central Tower 26.01, 02-001 Warszawa

+48 22 188 17 17

info@itro.pl

KRS: 000-038-71-48 NIP: 7831672763 REG: 301751271

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco z aktualnościami