Get in touch tel.: +48 512 022 907
Już we wrześniu rusza kolejny konkurs w ramach działania 1.2 POPW

Eksport jest dotowany i promowany przez każde państwo w celu..

Już we wrześniu rusza kolejny konkurs w ramach działania 1.2 POPW

Już we wrześniu rusza kolejny konkurs w ramach działania 1.2 POPW

ogłoszenie (4)Polska Wschodnia_2Eksport jest dotowany i promowany przez każde państwo w celu bilansowania deficytu wymiany handlowej. Inwestując w rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, warto korzystać z dostępnych dotacji w celu minimalizacji kosztów wchodzenia i rozwoju na rynkach zagranicznych.

 

Jesienią rusza II konkurs

Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Polski Wschodniej

Jest to kontynuacja programu POIG 6.1 Paszport do Eksportu.

Drugi konkurs zostanie ogłoszony we wrześniu,
nabór wniosków: październik-listopad.

Dotacja składa się z dwóch etapów stworzenia strategii eksportowej i zbudowania nowego modelu biznesowego (maksymalna wysokość dotacji 50 tyś PLN) oraz wdrożenia opracowanej strategii i modelu biznesowego (maksymalna wysokość dotacji 500 tyś PLN).

Kwota dofinansowania: do 80 %.

Etap I – do 50 tys. zł, Etap II – do 500 tys. zł.


Baner_SM (24)

 

Na co można otrzymać wsparcie (Etap I)

Usługi doradcze dotyczące opracowania nowego modelu biznesowego w MSP związanego z internacjonalizacją, m.in.:

g6621 analizę potencjału w zakresie eksportu
g6621 oszacowanie możliwości sprzedaży
g6621 dobór najefektywniejszych narzędzi marketingowych i źródeł zewnętrznego finansowania obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, transakcje terminowe).

14
Na co można otrzymać wsparcie (Etap II)

Przygotowanie do wdrożenia strategii, w tym

g6621 finansowanie badań marketingowych,
g6621 modyfikacja produktu,
g6621 opracowanie narzędzi promocji, wzorów opakowań,
g6621 usługi doradcze związane z podatkami na nowych rynkach,
g6621 dofinansowanie udziału w zagranicznych targach i misjach handlowych,
g6621 wdrożenie systemów IT wspomagających kooperację z partnerami zagranicznymi

 

Dotacja do 500 tys. zł, nabór zostanie ogłoszony w grudniu, budżet naboru: 200 mln zł, UE dofinansuje do 80 proc. koszów

Kompleksowe, profilowane pod odbiorcę działania doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP w oparciu o internacjonalizację ich działalności, w tym:

diagnoza potencjału w zakresie internacjonalizacji,
przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu,
analiza rynku docelowego,
przedstawienie możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji,
aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki zagraniczne.


INFORMATOR dotacji unijnych ITRo.pl (7)

Kto może składać wnioski?

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy z Polski Wschodniej (woj. lubelskie, o dotacje podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie):

g6621 prowadzący działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy
g6621 osiągający w skali roku przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. zł
g6621 posiadający w swojej ofercie co najmniej jednej produkt (wyrób lub usługę) do sprzedaży za granicą

źródła: polskawschodnia.gov.pl, parp.gov.pl, pulsinnowacji.pb.pl


UWAGA! WIELKA ZMIANA W OCENIANIU PROJEKTÓW:

DZIŚ OCENIE PODLEGA NIE TYLKO BENEFICJENT, ALE RÓWNIEŻ FIRMA KTÓRA BĘDZIE OPRACOWYWAĆ STRATEGIĘ ROZWOJU EKSPORTU ORAZ ZAPEWNI JEJ POPRAWNE WDROŻENIE!

Jak opisaliśmy wcześniej dotacja składa się z dwóch etapów. Program Internacjonalizacja MŚP jest udoskonalą kontynuacją programu POIG 6.1 Paszport do Eksportu. Główne zmiany dotyczą dwóch czynników. Pierwszy to konieczność stworzenia strategii na którą została przeznaczona istotna kwota dofinansowania i druga obligatoryjne połączenie stworzenia strategii z jej wdrożeniem.

Stworzenie „strategii rozwoju firmy poprzez eksport i opracowanie modelu biznesowego” na które to działanie jest przeznaczona dotacja w wysokości do 50 tyś. PLN.


INFORMATOR dotacji unijnych ITRo.pl (5)Jak robimy to w ITRO Sp. z o.o.

Wiele firm pozyskujących dotacje opiera swoje usługi o success fee, czyli o wynagrodzenie od sukcesu. Jednak aby osiągnąć ten sukces często zapominają o dobrze klienta, ponieważ to na beneficjencie ciąży odpowiedzialność realizacji danej dotacji, nie na firmie która ją wdraża czy pozyskuje.

Dlatego firmy doradcze podkręcają wyniki aby zapewnić sobie maksymalną ilość punktów przy ocenie wniosku, co skutkuje w końcowym efekcie trudnością w osiągnięciu wyśrubowanych wskaźników. Nie osiągnięcie wskaźników, lub nie zrealizowanie strategii może zakończyć się koniecznością zwrotu dotacji wraz z ustawowymi odsetkami, często też wpisaniem na listę firm wykluczonych z możliwości pozyskać innych dotacji.

 

Dlatego ITRO:

  • Przeprowadzi audyt wewnętrzny – aby poznać mocne i słabe strony klienta.
  • Przeprowadzi audyt eksportowy – aby zidentyfikować potrzeby i możliwości klienta w obszarze rozwoju eksportu.
  • Przeprowadzi audyt finansowy sprzedaży eksportowych– aby prawidłowo przygotować prognozy finansowe, które są elementem oceny realizacji projektu.
  • Dokona wybór rynków docelowych – w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie oraz dotychczasowe działania klienta i jego konkurencji wybierze optymalne kierunki ekspansji.
  • Opracuje strategię rozwoju eksportu i modelu biznesowego – w oparciu o przeprowadzone audyty opracuje strategię i wskaże optymalne rozwiązania biznesowe.
  • Opracuje prognozy finansowe – w oparciu o zgromadzone dane oraz planowane nakłady opracuje realne prognozy finansowe realizowanego projektu.

 

W II etapie:

  • Wdrożymy strategię rozwoju eksportu i nowego modelu biznesowego.
  • Kontrolujemy proces wdrożeniowy.
  • W przypadku realizacji całości projektu naszego klienta bierzemy odpowiedzialność za prawidłowy przebieg wdrożenia opracowanej przez nas strategii.

 

121

2

3

 

 

 

Jeśli są Państwo zainteresowani pomocą w opracowaniu strategii rozwoju eksportu oraz wniosku o dofinansowanie,

prosimy o kontakt z biurem ITRO: tel.: 22 501 52 81, e-mail: info@itro.pl.

XMLID_144_

text30360


Share This:

Related articlesNewsletter Signup

ITRO SP. Z O.O. | ITRO CO., LTD.

Export Solutions since 1995

Aleje Jerozolimskie 81 / Central Tower 26.01, 02-001 Warszawa

+48 22 188 17 17

info@itro.pl

KRS: 000-038-71-48 NIP: 7831672763 REG: 301751271

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco z aktualnościami