Get in touch tel.: +48 512 022 907
ITRO
Dotacje dla eksporterów z woj. mazowieckiego

Szanowni Państwo Przedsiębiorcy, 30 czerwca 2016 rusza nabór wniosków o..

Dotacje dla eksporterów z woj. mazowieckiego

Dotacje dla eksporterów z woj. mazowieckiego

Szanowni Państwo Przedsiębiorcy,

30 czerwca 2016 rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów na Poddziałanie 3.2.2

Internacjonalizacja przedsiębiorstw

3.2.2Nabór w ramach Działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski od 30 czerwca 2016 roku.
Termin, do którego można składać wnioski do 31 sierpnia 2016 roku do godz. 15.00.
Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Maksymalna kwota dofinansowania: 400 000 zł. Poziom dofinansowania do 50 %

 

14
Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 50 000 PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi:
– 400 000 PLN gdy beneficjentem jest jedno przedsiębiorstwo;
– 350 000 PLN dla każdego partnera (łącznie maksymalnie 1 050 000 PLN), gdy przedsiębiorca występuje w formule partnerstwa z innymi przedsiębiorcami (maksymalnie 3 podmioty).
WMRodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania
 • Interwencja skierowana zostanie do przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych;
 • Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego;
 • Przewiduje się wsparcie od etapu koncepcyjnego, przez implementacje pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej;
 • Zakłada się wsparcie udziału MŚP w szczególności w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, wyszukiwaniu i doborze partnerów biznesowych na rynku docelowym;
 • Podstawą realizacji projektu jest dokument o charakterze strategicznym zawierający analizę oraz uzasadnienie dla nowych rynków docelowych działalności eksportowej firmy oraz wskazujący zmianę modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia. Opracowanie ww. dokumentu może być przedmiotem współfinansowania.

 

Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz działań promocyjnych podlegających dofinansowaniu znajdują się w Regulaminie konkursu


11

Jak robimy to w ITRO Sp. z o.o.

Wiele firm pozyskujących dotacje opiera swoje usługi o success fee, czyli o wynagrodzenie od sukcesu. Jednak aby osiągnąć ten sukces często zapominają o dobrze klienta, ponieważ to na beneficjencie ciąży odpowiedzialność realizacji danej dotacji, nie na firmie która ją wdraża czy pozyskuje.

Dlatego firmy doradcze podkręcają wyniki aby zapewnić sobie maksymalną ilość punktów przy ocenie wniosku, co skutkuje w końcowym efekcie trudnością w osiągnięciu wyśrubowanych wskaźników. Nie osiągnięcie wskaźników, lub nie zrealizowanie strategii może zakończyć się koniecznością zwrotu dotacji wraz z ustawowymi odsetkami, często też wpisaniem na listę firm wykluczonych z możliwości pozyskać innych dotacji.

Głowna zasada firmy to „poznaj swojego klienta” dlatego ITRO:

 • Przeprowadzi audyt wewnętrzny – aby poznać mocne i słabe strony klienta.
 • Przeprowadzi audyt eksportowy – aby zidentyfikować potrzeby i możliwości klienta w obszarze rozwoju eksportu.
 • Przeprowadzi audyt finansowy sprzedaży eksportowych– aby prawidłowo przygotować prognozy finansowe, które są elementem oceny realizacji projektu.
 • Dokona wybór rynków docelowych – w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie oraz dotychczasowe działania klienta i jego konkurencji wybierze optymalne kierunki ekspansji.
 • Opracuje strategię rozwoju eksportu i modelu biznesowego – w oparciu o przeprowadzone audyty opracuje strategię i wskaże optymalne rozwiązania biznesowe.
 • Opracuje prognozy finansowe – w oparciu o zgromadzone dane oraz planowane nakłady opracuje realne prognozy finansowe realizowanego projektu.

 

W II etapie:

 • Wdrożymy strategię rozwoju eksportu i nowego modelu biznesowego.
 • Kontrolujemy proces wdrożeniowy.
 • W przypadku realizacji całości projektu naszego klienta bierzemy odpowiedzialność za prawidłowy przebieg wdrożenia opracowanej przez nas strategii.

 

121

2

3

 

 


Footer (6)

Regulamin konkursu (pobierz plik)
Pełna dokumentacja do działania 3.2, poddziałania 3.2.2 (link)

 

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o dotacjach dla Eksporterów oraz o aktualnych wydarzeniach w zakresie naborów wniosków o dofinansowanie, prosimy o uzupełnienie krótkiego formularza >


Share This:

Related articlesNewsletter Signup

ITRO SP. Z O.O. | ITRO CO., LTD.

Export Solutions since 1995

Aleje Jerozolimskie 81 / Central Tower 26.01, 02-001 Warszawa

+48 22 188 17 17

info@itro.pl

KRS: 000-038-71-48 NIP: 7831672763 REG: 301751271

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco z aktualnościami