Get in touch tel.: +48 512 022 907
Ogłoszenie ogólnopolskiego konkursu GO TO BRAND.PL

Szanowni Państwo Przedsiębiorcy, Właściciele, Dyrektorzy! 24 czerwca 2016 rusza nabór..

Ogłoszenie ogólnopolskiego konkursu GO TO BRAND.PL

Ogłoszenie ogólnopolskiego konkursu GO TO BRAND.PL

Szanowni Państwo Przedsiębiorcy, Właściciele, Dyrektorzy!

24 czerwca 2016 rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów na Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych –

3.3.3 GO TO BRAND.PL (20)Go to Brand.PL

Kontynuacja wspierania MSP w zakresie internacjonalizacji względem działania 6.1 PO IG i poddziałania 6.5.2 PO IG

Wsparcie skierowane do przedsiębiorstw z sektora MSP

Brak konieczności posiadania Planu Rozwoju Eksportu

Wsparcie skierowane zarówno dla początkujących eksporterów, jak i przedsiębiorstw z wieloletnią tradycją w tym obszarze

Określony katalog imprez wystawowych(branżowych i ogólnych)

Maksymalna kwota dofinansowania: 1 000 000 zł. Poziom dofinansowania do 50 % lub do 85%

 

3.3.3 GO TO BRAND.PL (11)

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków  udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP

w terminie: od 24 czerwca 2016 r. do 5 sierpnia 2016 r.
(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy .

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 10 000 000 zł
2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 90 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
2) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
3) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
– do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;
– do 75% – dla małego przedsiębiorcy;
– do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
– do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.


ogloszenieRodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania
 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie;
 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
 • koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
 • koszty reklamy w mediach targowych;
 • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej;
 • koszty informacyjno-promocyjne projektu;
 • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w art. 131 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

 

 

Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz działań promocyjnych podlegających dofinansowaniu znajdują się w Regulaminie konkursu, w szczególności w § 5.

 

eaa84e15-b639-4dad-890f-a35359bf007d
Branżowe programy promocji, w których udział może zostać dofinansowany w ramach konkursu:
– Sprzęt medyczny (link);
– Kosmetyki (link);
– IT/ICT (link);
– Jachty i łodzie (link);
– Meble (link);
– Polskie specjalności żywnościowe (link);
– Sektor usług prozdrowotnych (link).

pobierz

 

 

Regulamin konkursu (pobierz plik)
Pełna dokumentacja do działania 3.3, poddziałania 3.3.3 (link)

Źródło:  http://poir.parp.gov.pl

Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o dotacjach dla Eksporterów oraz o aktualnych wydarzeniach w zakresie naborów wniosków o dofinansowanie, prosimy o uzupełnienie krótkiego formularza >


Share This:

Related articlesNewsletter Signup

ITRO SP. Z O.O. | ITRO CO., LTD.

Export Solutions since 1995

Aleje Jerozolimskie 81 / Central Tower 26.01, 02-001 Warszawa

+48 22 188 17 17

info@itro.pl

KRS: 000-038-71-48 NIP: 7831672763 REG: 301751271

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco z aktualnościami