Get in touch tel.: +48 512 022 907
POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP dla Polski Wschodniej

Wartość dofinansowania może wynieść do 800 000 PLN netto. Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

30 lipca 2018 r. rozpoczyna się II runda naboru wniosków w konkursie „Internacjonalizacja MŚP”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego.

Wsparcie jest przeznaczone m.in. na: koszty usług doradczych obejmujących przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych i udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.

www.popw.parp.gov.pl

Informujemy Państwa o aktualnych zmianach, dotyczących działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP:

Od 30 lipca do 4 września potrwa nabór wniosków na II rundę Internacjonalizacji MŚP dla firm z Polski Wschodniej. Dofinansowaniu mogą podlegać wyłącznie usługi zakupione od doradców zewnętrznych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
800 tys. zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub
550 tys. zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii),

w tym w obu przypadkach:

 • maksymalnie 30 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
 • maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z zakupem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku

z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.

Znajdź pieniądze na rozwój swojej firmy

O dofinansowanie na rozwój eksportu (do 800 tys. zł) będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego.
II runda konkursu: 30 lipca – 4 września 2018 r..

Jeżeli są Państwo zainteresowani aktualnymi zmianami na temat dotacji 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP, prosimy wypełnić krótki formularz:

100000000

Pula środków w konkursie

800000

Maksymalna kwota dofinansowania na rynki spoza UE

550000

Maksymalna kwota dofinansowania na rynki UE

Jak robimy to w ITRO Sp. z o.o.

Wiele firm pozyskujących dotacje opiera swoje usługi o success fee, czyli o wynagrodzenie od sukcesu. Jednak aby osiągnąć ten sukces często zapominają o dobrze klienta, ponieważ to na beneficjencie ciąży odpowiedzialność realizacji danej dotacji, nie na firmie która ją wdraża czy pozyskuje.
Dlatego firmy doradcze podkręcają wyniki aby zapewnić sobie maksymalną ilość punktów przy ocenie wniosku, co skutkuje w końcowym efekcie trudnością w osiągnięciu wyśrubowanych wskaźników. Nie osiągnięcie wskaźników, lub nie zrealizowanie strategii może zakończyć się koniecznością zwrotu dotacji wraz z ustawowymi odsetkami, często też wpisaniem na listę firm wykluczonych z możliwości pozyskać innych dotacji.

Dlatego ITRO:

 • Przeprowadzi audyt wewnętrzny – aby poznać mocne i słabe strony klienta.
 • Przeprowadzi audyt eksportowy – aby zidentyfikować potrzeby i możliwości klienta w obszarze rozwoju eksportu.
 • Przeprowadzi audyt finansowy sprzedaży eksportowych– aby prawidłowo przygotować prognozy finansowe, które są elementem oceny realizacji projektu.
 • Dokona wybór rynków docelowych – w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie oraz dotychczasowe działania klienta i jego konkurencji wybierze optymalne kierunki ekspansji.
 • Opracuje strategię rozwoju eksportu i modelu biznesowego – w oparciu o przeprowadzone audyty opracuje strategię i wskaże optymalne rozwiązania biznesowe.
 • Opracuje prognozy finansowe – w oparciu o zgromadzone dane oraz planowane nakłady opracuje realne prognozy finansowe realizowanego projektu.
 • Wdrożymy strategię rozwoju eksportu i nowego modelu biznesowego.
 • Kontrolujemy proces wdrożeniowy.
 • W przypadku realizacji całości projektu naszego klienta bierzemy odpowiedzialność za prawidłowy przebieg wdrożenia opracowanej przez nas strategii.

KLIENCI:

Jeśli chcą Państwo otrzymać ofertę na opracowanie modelu biznesowego

oraz wniosku o dofinansowanie

 

 

wyświetlono 3.8KNewsletter Signup

ITRO SP. Z O.O. | ITRO CO., LTD.

Export Solutions since 1995

Aleje Jerozolimskie 81 / Central Tower 26.01, 02-001 Warszawa

+48 22 188 17 17

info@itro.pl

KRS: 000-038-71-48 NIP: 7831672763 REG: 301751271

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco z aktualnościami